Historie

Østervrå Frikirkes historie:

Østervrå Frikirke stiftedes torsdag d. 1. september 2005 i Østervrå.

Forud for stiftelsen havde en seksmands gruppe været samlet til to forberedende møder for at se, om der kunne skabes samling om en ny menighed i Østervrå efter Østervrå Baptistmenigheds beslutning om at sælge kirkerne i Tårs og Østervrå og flytte til Sæsing.

En indbydelse blev udsendt og efterfølgende kom der 37 foruden børn til et orienteringsmøde torsdag d. 18. august.

Mange tilkendegav den aften, at man ville være med og fandt det nødvendigt med opstart af en ny menighed i Østervrå by. Stiftelsen med valg, udfærdigelse af vedtægter og efterfølgende nadverfejring blev en højtidelig og god start på den nye menigheds liv.

Efterfølgende blev ”Borggården”, Hjørringvej 426 i byens gamle mejeri lejet, så menighedens aktiviteter kan udgå derfra. Efter en grundig rengøring og nymaling fremstår lokalerne indbydende og lyse og danner en fin ramme om menighedens mødeaktivitet. Inventaret var med i lejen, men efterfølgende har vi købt 50 stole af Brønderslev Frikirke, og efter en ompolstring fremstår de fine og glæder os i brug. Flere nyanskaffelser måtte til, før vi var klar til at åbne dørene til vores kirke. Som noget af det første fik vi fremstillet et kors i glas, menigheden fik et klaver som gave, der blev lavet talerstol og nadversæt, indkøbt lydudstyr og storskærmsprojektor og Vejles gamle nadverbord fik vi til låns gennem Hjørring menighed. Køkkenet fik nyt udstyr, og der blev indkøbt en industriopvaskemaskine.

Umiddelbart efter dannelsen blev der indsendt ansøgning om optagelse i Baptistkirken Danmark, og herefter indledtes forsoningssamtaler mellem Østervrå Baptistmenighed og Østervrå Frikirke med BiD som leder. Østervrå Baptistmenighed ønskede forsoning gennem at blive én menighed igen, mens Østervrå Frikirke så forsoning mulig gennem samarbejde. Det lykkedes ikke repræsentanterne fra BiD at skabe en fælles løsning, hvorfor samtalerne indstilledes.

På Missionsstævnet i Mariager 2006 behandledes vores ansøgning og efter en følelsesladet debat viste afstemningen, at vi blev optaget. 101 stemte for, 16 stemte nej og 13 blanke og 4 ugyldige.

For os blev det en festdag, der blev markeret med kaffebord i teltene onsdag d. 19. juli i Mariager.