Værdier

Østervrå Frikirkes værdier:


Østervrå Frikirke, en baptistkirke i Danmark, ønsker at være


 • Et fællesskab med Kristus som forbillede – det vil sige:
 • at vi er kærlige, omsorgsfulde og nærværende,
 • at vi har en glad, inspirerende og opbyggende gudstjeneste som samlingspunkt
 • at menigheden er for alle
 • Et fællesskab, der samarbejder åbent i tillid og tryghed med kirker, foreninger og organisationer lokalt, nationalt og internationalt.
 • Et fællesskab, der går med evangeliet og er Guds hænder i verden
 • Et fællesskab, der ansvarsfuldt forvalter vore ressourcer i tro.


Gudstjenesten


Søndagsgudstjenesten er hele menighedens samlingssted. Her mødes vi i fællesskab for at lovprise Gud og høre Guds ord.


Alle er velkomne til alle gudstjenester i Østervrå Frikirke.


Nadver


Normalt fejrer vi nadver ved en gudstjeneste om måneden. Alle, der tror på Jesus Kristus, er velkommen til at deltage i nadveren.


Der anvendes alkoholfri vin.
Medlemskab


Medlemskab af Østervrå Frikirke kan opnås på følgende måde:


 • Ved dåb efter personlig bekendelse af tro på Jesus Kristus.


 • Ved tilflytning fra anden baptistmenighed.


 • Ved tilflytning fra andet kirkesamfund under forudsætning af at vedkommende er døbt efter personlig bekendelse af tro på Jesus Kristus


 • Optagelse efter gennemførelse af et undervisningsforløb om baptisternes liv og lære. Inden optagelsen kan finde sted, skal præsten og en eller to af menighedsrådet udpegede personer have en personlig samtale med den, der ansøger om optagelse. Denne samtale skal bl.a. sikre at vedkommende vedkender sig baptismens trosopfattelse, og at dette selvsagt medfører, at vedkommende fremover tror og handler som baptist. Selve optagelsen sker ved en gudstjeneste. Optagelsen sker efter aflagt bekendelse overfor menigheden med efterfølgende forbøn, velsignelse og velkomst.